Skip to main content

V čem Vám mohu pomoci

OBCHODNÍ
KOMUNIKACE

Oslovit zákazníka, vést s ním rozhovor, pokládat správné otázky, umět naslouchat, přesvědčit, prezentovat a vyjednávat, to jsou dovednosti obchodníka, které směřují k budování dlouhodobých vztahů a k dosahování obchodních cílů.

 
TÝMOVÁ
KOMUNIKACE
Jasně a srozumitelně předávat informace, vyjádřit své myšlenky, být přesvědčivý, umět přijmout i dávat zpětnou vazbu, předcházet a případně řešit konflikty, to jsou komunikační dovednosti, které pomáhají efektivně týmově spolupracovat a dosahovat požadovaných cílů jednotlivých týmů a celé organizace.
MANAŽERSKÁ
KOMUNIKACE
Jasně a stručně komunikovat své myšlenky, být přesvědčivý, zadávat, delegovat a kontrolovat úkoly, podávat hodnocení výkonu, umět motivovat, předcházet a zvládat konfliktní komunikaci, to jsou komunikační dovednosti, které manažerům pomáhají vézt své týmy a dosahovat týmových úspěchů i úspěchů celé organizace.
OSOBNÍ
KOMUNIKACE
Komunikace v běžném životě, umění přesvědčit, prosadit svůj názor, umět říci ne, vhodně používat asertivní komunikaci, rozpoznat a bránit se manipulaci, to jsou komunikační dovednosti, které pomáhají dosahovat svých cílů a spokojenosti nejen v osobním životě.
PREZENTAČNÍ
DOVEDNOSTI
Prezentovat své myšlenky s jasností a přesvědčivostí, působit při prezentaci sebevědomě a profesionálně, efektivně komunikovat s publikem, tyto dovednosti jsou užitečné v mnoha profesních a osobních situacích a mohou vám pomoci stát se úspěšnějším prezentátorem.
POVEDU VÁŠ WORKSHOP
PROFESIONÁLNĚ
Umění naslouchat, facilitovat, parafrázovat, pokládat cílené otázky, rozvíjet a vézt diskuzi, tyto dovednosti v oblasti komunikace mi umožňují vézt nezaujatě a efektivně workshopy na zadané téma či řešení problémů a dosáhnout konkrétních výstupů ve vaši společnosti.

Objednávka kurzů

Křestní jméno *
Telefon *
+420
Hledat
  Firma
  Adresa
  Příjmení *
  E-mail *
  IČO
  Vyberte požadované datum zahájení kurzu či modulu *
  Chcete mi sdělit něco dalšího?
  Počet osob *
  1 12
  Odeslat