Skip to main content

Umění komunikovat je klíčovou dovedností, která umožňuje lépe porozumět sobě i druhým a je nezbytná pro úspěch a harmonii v osobních i profesním životě.

Připravím pro vás řešení firemní i osobní komunikace, díky kterému získáte náskok před konkurencí a posunete se vpřed
v mezilidských vztazích.

Umění komunikovat je klíčovou dovedností, která umožňuje lépe porozumět sobě i druhým a je nezbytná pro úspěch a harmonii v osobních i profesním životě.

Připravím pro vás řešení firemní i osobní komunikace, díky kterému získáte náskok před konkurencí a posunete se vpřed v mezilidských vztazích.

V ČEM VÁM MOHU POMOCI

PRO FIRMY

Na základě svých lektorských zkušeností jsem zpracovala nejžádanější témata z různých oblastí komunikace do ucelených prezenčních modulových programů, jejichž obsah na základě analýzy vzdělávacích potřeb ve vaši společnosti přizpůsobím vašemu profesnímu zaměření.
Při realizaci dbám na trénink praktických zkušeností přenositelných do praxe, což zaujímá minimálně 50% časové dotace na jednotlivé moduly při prezenčním vzdělávání.
V ideálním případě mezi jednotlivými moduly doporučuji časový odstup 2 - 4 týdny, aby byla možnost postupné aplikace nových poznatků do praxe a na každém dalším modulu bylo možno na ně navázat.
OBCHODNÍ
KOMUNIKACE

Oslovit zákazníka, vést s ním rozhovor, pokládat správné otázky, umět naslouchat, přesvědčit, prezentovat a vyjednávat, to jsou dovednosti obchodníka, které směřují k budování dlouhodobých vztahů a k dosahování obchodních cílů.

 
TÝMOVÁ
KOMUNIKACE
Jasně a srozumitelně předávat informace, vyjádřit své myšlenky, být přesvědčivý, umět přijmout i dávat zpětnou vazbu, předcházet a případně řešit konflikty, to jsou komunikační dovednosti, které pomáhají efektivně týmově spolupracovat a dosahovat požadovaných cílů jednotlivých týmů a celé organizace.
MANAŽERSKÁ
KOMUNIKACE
Jasně a stručně komunikovat své myšlenky, být přesvědčivý, zadávat, delegovat a kontrolovat úkoly, podávat hodnocení výkonu, umět motivovat, předcházet a zvládat konfliktní komunikaci, to jsou komunikační dovednosti, které manažerům pomáhají vézt své týmy a dosahovat týmových úspěchů i úspěchů celé organizace.
OSOBNÍ
KOMUNIKACE
Komunikace v běžném životě, umění přesvědčit, prosadit svůj názor, umět říci ne, vhodně používat asertivní komunikaci, rozpoznat a bránit se manipulaci, to jsou komunikační dovednosti, které pomáhají dosahovat svých cílů a spokojenosti nejen v osobním životě.
PREZENTAČNÍ
DOVEDNOSTI
Prezentovat své myšlenky s jasností a přesvědčivostí, působit při prezentaci sebevědomě a profesionálně, efektivně komunikovat s publikem, tyto dovednosti jsou užitečné v mnoha profesních a osobních situacích a mohou vám pomoci stát se úspěšnějším prezentátorem.
POVEDU VÁŠ WORKSHOP
PROFESIONÁLNĚ
Umění naslouchat, facilitovat, parafrázovat, pokládat cílené otázky, rozvíjet a vézt diskuzi, tyto dovednosti v oblasti komunikace mi umožňují vézt nezaujatě a efektivně workshopy na zadané téma či řešení problémů a dosáhnout konkrétních výstupů ve vaši společnosti.
Kurzy si lze objednat v prezenční formě přímo ve Vaší firmě. Aktuálně připravuji i jejich video varianty a ucelené online kurzy.
Máte zájem o některý z ucelených programů? Potřebujete sestavit individuální program? Máte zájem jen o některé moduly?
Chcete využít mé schopnosti vést workshop? Kontaktujte mě a já se vám ozvu.

JAK PRACUJI

Na základě zkušeností ve vzdělávání dospělých v oborově různých firmách dokážu propojit teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi z osobního i profesního života do uceleného systému vzdělávání.
Při analýze vzdělávacích potřeb dokážu dopředu upozornit na rizika neúspěchu a nastavit proces vzdělávání vedoucí k požadovanému výsledku.
Jako zkušená lektorka využívám efektivní interaktivní metody respektující specifika vzdělávání dospělých a andragogiky, vytvářím tak otevřenou atmosféru a příjemné prostředí pro rozvoj každého účastníka s důrazem na praktický dopad.

FAKTA O MNĚ

VZDĚLÁNÍ

 • Akreditovaný lektor
 • Akreditovaný kouč
 • Magisterský titul v oboru andragogiky a pedagogiky

PRAXE

 • 5 let manažerské a obchodní praxe ve vlastní společnosti
 • 25 let obchodní praxe
 • 15 let lektorské praxe
 • 6 let praxe koučky

OBJEDNÁVKA KURZU

Křestní jméno *
Telefon *
+420
Hledat
  Firma
  Adresa
  Příjmení *
  E-mail *
  IČO
  Vyberte požadované datum zahájení kurzu či modulu *
  Chcete mi sdělit něco dalšího?
  Počet osob *
  1 12
  Odeslat